Ми пропонуємо весь комплекс послуг по автоматизації технологічних процесів як нових, так і тих що реконструюються об'єктів, а також програмні і апаратні засоби для вбудованих систем.

      Крім цього, можливе проведення технічної експертизи об'єктів нафтогазового комплексу, з метою визначення необхідності та обсягів проведення реконструкції, модернізації АСК, технологічного обладнання, підвищення ефективності ведення технологічних процесів, заміни виконавчих механізмів (арматура, насосне обладнання і т.д.) з подальшою реалізацією намічених планів реконструкції.

      Головним напрямком реконструкції компресорних станцій є впровадження прогресивних технологічних рішень в існуюче технологічне обладнання та забезпечення його сучасною автоматизованою системою керування (АСК). Ключовими складовими цього підходу до реконструкції є:

1 Заміна фізично і морально застарілих систем керування ГПА і КС на сучасні високоефективні АСК, створені на базі програмованих логічних контролерів провідних світових виробників (GE Fanuc, Siemens, TRICONEX, Rockwell Automation і ін.).
2 Заміна гідравлічних систем регулювання газотурбінних двигунів на електронні з заміною дозаторів палива, комплектація ГПА датчиками, регулюючими «антипомпажними» клапанами і іншої запірної і регулюючої арматурою.
3 Впровадження беззмащуваних відцентрових нагнітачів, шляхом установки системи магнітного підвісу ротора нагнітача, «сухих» газодинамічних ущільнень і «сухих» беззмащувальних муфт.
4 Аналіз режимів роботи ГПА і КС, розрахунок і розробка технічної документації для модернізації проточних частин (ПЧ) нагнітачів.

      Річний економічний ефект від впровадження «сухих» газодинамічних ущільнень і системи магнітного підвісу за даними фірми «Нова-Корп.» (Канада) становить 197 тис. канадських доларів.

      Економічний ефект від впровадження сучасних мікропроцесорних систем керування і регулювання може становити для КС з шістьма агрегатами типу ГПА-Ц-6,3 понад 250 тис. Доларів США на рік і забезпечується за рахунок:

- продовження термінів експлуатації технологічного обладнання.
- зменшення числа аварійних зупинок.
- скорочення часу простоїв обладнання.
- оптимізації режимів роботи ГПА і КС.

      Весь перерахований обсяг робіт може бути виконаний під егідою однієї фірми - генерального підрядника з залученням інших субпідрядних організацій.

      Із залученням субпідрядних організацій, ми готові виконати весь комплекс робіт від вихідних вимог до робочої документації, виготовлення, пусконалагоджувальних робіт наступних технологічних об'єктів і окремого обладнання:

ТЕХНОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ І КОМПЛЕКСИ 1. Установки первинної перегонки нафти і газового конденсату (УПН / К) з отриманням товарних бензинів, дизельного палива (літнього, зимового) і мазуту різних марок.
2. Установки вторинної перегонки дистилятів, що отримуються на УПН / К з метою отримання гасу і розчинників різних марок.
3. Установки, компресорні станції та технологічні комплекси для очищення, осушення і компримування вуглеводневих газів з метою подачі газу в магістральні газопроводи.
4. Установки для переробки вуглеводневих і вуглеводневозмістовних газів на базі турбодетандерного, холодильного і компресорного устаткування з отриманням пропан-бутанової суміші і стабільного бензину.
ОКРЕМЕ ОБЛАДНАННЯ 1. Поршневі і відцентрові компресори і компресорні установки для різних галузей промисловості.
2. Теплообмінне обладнання:
      - кожухотрубчасті теплообмінні апарати загального і спеціального призначення (теплообмінники, холодильники, конденсатори, випарники);
      - апарати повітряного охолодження для охолодження і конденсації різних середовищ.
3. Масообмінне (колонне) обладнання для процесів ректифікації і осушення різних речовин.
4. Насоси і насосні установки для різних галузей промисловості.
5. Запірна і регулююча арматура.